Kekon Electronic Fuses
Kekon Ceramic Capacitors
            


 
 
Kekon Ceramic Capacitors - Certificate of Quality ISO 9001
 

 

 

 

Naslov operacije: Procesni vavčer 2016/2017

Kratica operacije: PVAV 16/17

Vrednost: 18.000 €

Sofinanciranje (EU in SLO udeležba): 9000 (50 % upravičenih stroškov operacije)
Obdobje izvajanja: 2.1.2017 – 31.8.2017

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si/, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si/, ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si/

Opis operacije:

Cilj operacije je izboljšati konkurenčnost podjetja preko procesnih izboljšav. Z vključitvijo zunanjih svetovalcev želi podjetje KEKON na temelju analize stanja izvesti naslednji program za uvajanje izboljšav poslovnih procesov:

bulletRevizija ciljev, poslanstva in ciljev podjetja
bulletMerjenje in analiza kompetenc (sposobnosti, osebnostnih lastnosti in poklicnih sider zaposlenih)
bulletAnaliza zahtev ključnih delovnih mest
bulletDoločitev ključnih kompetenc na nivoju podjetja in delovnih mest
bulletIzdelava individualnih razvojnih načrtov
bulletOptimizacija komunikacijskih procesov
bulletOptimizacija procesa stalnih izboljšav
bulletOptimizacija procesa trženja

KEKON želi doseči:

boljšo orientiranost na kupca, saj le ta zahteva fleksibilnost, kakovost in doslednost. Z vključevanjem zaposlenih in optimiranjem procesov bi dvignili dodano vrednost proizvodom in vse sodelujoče v procesu usmerili k razumevanju in sprejemanju procesa

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj - www.eu-skladi.si 

 

 

 

 

 

[ HV Chip Capacitors | Radial MLC Capacitors | Ceramic Chip Safety Capacitors ]
[ Chip Fuses | Technical Ceramics ]
[ Contact Us | Find Your Nearest Distributor ]

KEKON Ceramic Capacitors
Grajski trg 15
8360 Zuzemberk,

Slovenia SI, Central Europe
Tel.: +386 730 87 703, +386 730 88 033
Fax: +386  730 87 471

Send mail to tech@kekon.com with questions or comments about this web site
Copyright © 1998 - 2003 KEKON Ceramic Capacitors
Last modified: 05/22/17